Czerpmy od tych, którzy chcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem...

 

 

Na stronie www.tutoringszkolny.pl znajdziemy wiele polecanych publikacji, wśród nich artykuły pani Elżbiety Nerwińskiej znanej nam z pierwszego spotkania z tutoringiem:

 Elżbieta Nerwińska Tutoring w szkole jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej

 TUTORING WYCHOWAWCZY Mariusz Budzyński, Elżbieta Nerwińska

Inne polecane publikacje biblioteczki tutora:

Adrianna SARNAT-CIASTKO Niezbędny czy przeżytek? Współczesny wychowawca klasowy w opiniach uczniów szkół ponadpodstawowych

Adrianna Sarnat-Ciastko Tutor a wychowawca – rzeczywistość nadana czy wybrana?

Adrianna Sarnat-Ciastko Tutoring szkolny podniesienie roli nauczyciela czy ograniczenie wolności. Rozwój tutoringu szkolnego w szkołach publicznych w świetle badań własnych 

Adrianna Sarnat-Ciastko Tutoring, coaching i mentoring w polskiej szkole? Między chaosem a autentyczną potrzebą

Adrianna Sarnat-Ciastko Tutoring a czas. Strukturalizacja czasu w opinii tutorów szkolnych z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej

Adrianna Sarnat-Ciastko Czy mnie dostrzegasz, czy odpowiadasz na moje potrzeby? Obecność znaków rozpoznania w relacji tutorów szkolnych i ich podopiecznych. Perspektywa uczniów

Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński Osobisty opiekun ucznia

Dialog w edukacji wczesnoszkolnej

Maria Sitko Tutoring w doświadczeniach wrocławskich gimnazjalistów i tutorów

Raport z realizacji programu „Wsparcie Tutoringu we Wrocławskich Gimnazjach nr 3, 8, 16 i 25” realizowanego w latach 2008-2011 przez Towarzystwo Edukacji Otwartej oraz finansowanego ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

EKSPERTYZA „Szkolny Tutoring Wychowawczo-Rozwojowy jako próba odpowiedzi na potrzebę zmiany podejścia pedagogicznego nauczycieli w ramach realizacji szkolnego programu wychowawczego” Mariusz Budzyński Adrianna Sarnat-Ciastko

Maria Sitko Tutoring szansą dla systemu edukacji

Maria Sitko Tutoring we wrocławskich gimnazjach

Liliana Zabierowska Tutoring jako forma wsparcia ucznia w rozwoju osobistym, na przykładzie dwuletnich doświadczeń Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu

Mariusz Budzyński Tutoring wychowawczo-rozwojowy jako metoda pracy wykorzystująca relacje wzajemnie uczące w środowisku. Nauczyciele-uczniowie-rodzice

Książki

Podręcznik „Świat Dobrej Przyszłości” – innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej

Program Life Tutoring

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy,J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej Wrocław 2009

Kanał You Tube Wychować Człowieka Mądrego


Komentarze